Oferty pracy

A clear and bold header

Informacja o danych osobowych

 

Ogólna polityka ochrony danych osobowych grupy Tintschlch osobowych

 

Wprowadzenie

My, Tintschl AG jak również nasze spółki zależne i przedsiębiorstwa powiązane ("Grupa Tintschl"), cieszymy się z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem, naszymi usługami i produktami i chcielibyśmy, aby podczas odwiedzania naszych stron internetowych i komunikacji z nami, czuli się Państwo bezpieczni odnośnie ochrony Państwa danych osobowych.

Oczywistym jest dla nas z tych względów przestrzeganie przepisów o ochronie danych w szczególności Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ("RODO"). Powinni być Państwo poinformowani,  kiedy gromadzimy dane i jak z nich korzystamy. W tym celu ustalamy poniższe.

Grupa Tintschl zastosowała liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować możliwie najbardziej kompleksową ochronę danych osobowych zbieranych i przetwarzanych poprzez stronę internetową. Jednak mimo to, nie zawsze może zostać zagwarantowana ochrona absolutna, ponieważ przesyłanie danych w Internecie może zawsze posiadać niedoskonałości w zabezpieczeniach.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w kwestii pytań, sugestii czy komentarzy w temacie Ochrony Danych. Prosimy o przesyłanie maili na adres: datenschutzbeauftragter@tintschl.de.


1. Definicje

Polityka prywatności grupy spółek Tintschl opiera się na pojęciach i definicjach RODO i powinna być przystępna i zrozumiała. W celu zagwarantowania tego, chcielibyśmy najpierw objaśnić użyte pojęcia i definicje.

a) Dane osobowe

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

b) Przetwarzanie

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

c)  Ograniczenie przetwarzania

"ograniczenie przetwarzania” to zaznaczenie zapisanych danych personalnych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

d) Profilowanie

„Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

e) Pseudonimizacja

„Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

f) Administrator

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

g) Podmiot przetwarzającya

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

h) Odbiorca

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

i) Strona trzecia

„Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

j) Zgoda

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.


2. Nazwa i adres administratora 

Administratorem w rozumieniu przepisów RODO jak też innych ustaw i regulacji o ochronie danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej w grupie spółek Tintschl jest:

Tintschl AG
Goerdelerstr. 21
91058 Erlangen
Deutschland
Tel.: +49 (0) 9131/81249-0
E-Mail: service@tintschl.de
Website: www.tintschl.de


3. Nazwa i adres  Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych administratora jest:

Laura Salleck
Tintschl AG
91058 Erlangen
Deutschland
Tel.: +49 (0) 9131/81249-0
E-Mail: datenschutzbeauftragter@tintschl.de


4. Korzystanie z naszej strony internetowej

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej nie są gromadzone żadne dane osobowe.  Zbieramy jedynie dane statystyczne o naszych odwiedzających. Nie jest możliwe odtworzenie związku z poszczególnym odwiedzającym. Sporządzenie profilu użytkownika jest dla nas wobec tego niemożliwe i nie leży również w naszym interesie.  


5. Używanie Google Analytics i informacje Cookies

Nasza strona internetowa używa Google Analytics, jest to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google ("Google"). Google Analytics używa tzw. "Cookies" (ciasteczka), małych fragmentów tekstu, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa  naszego serwisu.

Informacje dotyczące używania strony internetowej wygenerowane dzięki plikom Cookie są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

W wypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie Państwa adres IP jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw należących do europejskiego obszaru gospodarczego.

Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i dopiero tam skracany. Na zlecenie użytkownika tej strony Google używa tych informacji w celu zweryfikowania użytkowania strony i podsumowania aktywności na stronie, aby zaoferować użytkownikowi  inne możliwości strony i związane z tym usługi internetowe.

W ramach stosowania Google Analytics Państwa adres IP przekazany przez Państwa wyszukiwarkę i jest zestawiany z innymi danymi Google. Możecie Państwo zablokować zapisywanie plików Cookie za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania swojej wyszukiwarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w tym wypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony.

Aby uniemożliwić zbieranie danych o korzystaniu Państwa z naszego serwisu gromadzone dzięki plikom Cookie (włącznie z Państwa adresem IP)  i przetwarzanie ich przez Google należy zainstalować wyszukiwarkę dostępną pod podanym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

W takim wypadku wybierając opcję Opt-Out-Cookie zbieranie danych przy odwiedzaniu strony zostaje zablokowane.

W calu zoptymalizowania naszej strony internetowej zbieramy i zapisujemy wyłącznie dane użytkowe jak np. data i godzina odwiedzenia strony, które podstrony zostały otworzone itp., o ile wyrazicie zgodę na zbieranie i zapisywanie tych danych. Następuje to anonimowo bez identyfikacji użytkownika strony. W niektórych przypadkach są tworzone profile użytkownika pod pseudonimem. Także w takim wypadku nie ma tu związku pomiędzy osobą fizyczną ukrytą pod pseudonimem i danymi użytkownika. W celu pozyskania i zapisania danych dotyczących użytkowania korzystamy z plików Cookie, aby Państwa wizytę na naszej stronie ukształtować tak dostępnie, jak to tylko możliwe. Chodzi tu o krótkie dane tekstowe, które automatycznie otrzymuje serwer internetowy z naszego serwera i zapisuje automatycznie na Państwa komputerze. Państwa dane osobowe nie są zapisywane – są chronione. Zapisywane są informacje statystyczne takie jak system operacyjny, wyszukiwarka, adres IP, ostatnio otwierana strona (Referrer-URL) i czas. Te dane pobieramy wyłącznie w celach statystycznych służących optymalizacji naszych ofert internetowych. Pozyskiwanie i zapisywanie następuje w formie zanonimizowanej i pseudonimizowanej, co nie dopuszcza możliwości dotarcia do Państwa jako osób fizycznych. Jest jednak możliwe rozpoznanie Państwa przy Państwa kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej. Jest to dla Państwa komfortowe, ponieważ nie musicie ponownie podawać informacji o sobie.

Nasza strona internetowa używa Google-Analytics, jednego z narzędzi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Montain View, CA 94043, USA. Google-Analytics używa tzw. "Cookies". Są to krótkie fragmenty tekstu, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę używania przez Państwa witryny. Zapisywane są np. informacje o systemie operacyjnym, wyszukiwarce, adres IP, wcześniej odwiedzona witryna (Referrer-URL), data i godzina odwiedzin na naszej stronie internetowej. Informacje dotyczące używania strony internetowej wygenerowane dzięki plikom Cookie są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google używa tych informacji w celu zweryfikowania użytkowania naszej witryny i wygenerowania raportów o aktywności na stronie i oferowania usług związanych z używaniem witryny i internetu. O ile jest to narzucone prawnie lub strona trzecia przetwarza te dane na zlecenie Google, to Google będzie przekazywać te dane stronom trzecim. To użytkowanie jest zanonimizowane i pseudonimizowane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć bezpośrednio w Google pod: polityka prywatności.

Google używa plików Cookie typu DoubleClick DART. Użytkownik może dezaktywować użycie DART-Cookies dezaktywując swoją zgodę na reklamy w sieci. 

Naturalnie można odwiedzać nasze strony internetowe bez użycia plików Cookie. Jeśli nie chcecie Państwo abyśmy rozpoznawali Państwa komputer, możecie zablokować zapisywanie plików Cookie na swoim twardym dysku wybierając we właściwościach swojej wyszukiwarki „nie akceptuję Cookies“.  Jak to dokładnie funkcjonuje prosimy sprawdzić w instrukcji swojej wyszukiwarki. Nie akceptując plików Cookie niektóre funkcje strony mogą być niedostępne.


6. Marketingowa polityka prywatności 

W ramach naszych działań marketingowych używamy różnych instrumentów mediów społecznościowych. Istnieje możliwość polecania treści z naszych stron internetowych (udostępniania, polubienia)  za pośrednictwem takich portali jak Facebook, Twitter, Google+, XING lub Linkedln.  


7. Użycie przycisków udostępniania i polubień mediów społecznościowych

Aby uniknąć sytuacji, że Państwa dane bez Państwa zgody zostaną przekazane dostawcą usług Facebook, Twitter, Google, XING lub LinkedIn, w przypadku przycisków udostępnień i polubieni stron społecznościach stosujemy „metodę 2. kliknięć”. Gwarantuje ona, że  przy samym tylko wejściu na stronę  dane osobowe nie zostaną przekazane do poszczególnych dostawców wtyczek do mediów społecznościach, lecz dopiero i wyłącznie wtedy, kiedy klikną Państwo na wtyczkę mediów społecznościowych.

Ta oferta ma zastosowanie do wtyczek społecznościowych („wtyczki“) serwisu społecznościowego facebook.com, prowadzonego przez Facebook Irland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland („Facebook”).  Wtyczki można rozpoznać po Logo Facebooka (białe „f” na tle niebieskiego prostokąta lub znaczek z „kciukiem w górze”) lub są oznaczone znakiem „wtyczka społecznościowa Facebook”.  Tutaj można zapoznać się z listom i wyglądem wtyczek społecznościowych Facebook.

Kiedy użytkownik przegląda stronę internetową oferty, która posiada taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połącznie z serwerem Facebooka. Treść wtyczki jest przekazywana bezpośrednio przez Facebook do Państwa przeglądarki i zapisywana na stronie internetowej. Usługodawca nie ma z tego powodu żadnego wpływu na zakres danych, które pozyskuje Facebook  za pomocą tej wtyczki i dlatego też informuje użytkownika odpowiednio, co do swojego stanu wiedzy. 

Poprzez umieszczenie wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik przeglądał odpowiednią stronę oferty. Jeśli użytkownik jest zalogowany do Facebooka, Facebook może powiązać odwiedzenie witryny z jego kontem na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!“, taka informacja jest również przesyłana bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywana. Jeśli użytkownik nie posiada profilu na Facebooku, mimo to istnieje możliwość, że Facebook uzyska jego adres IP i zapisze go. Według Facebooka w Niemczech gromadzone są tylko adresy zanonimizowane.

Cel i zakres pozyskiwania danych oraz dalsze przetwarzanie danych przez Facebook, jak też związane z tym prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników, mogą Państwo znaleźć w polityce  prywatności Facebooka: Facebook policy.
Jeśli użytkownik jest członkiem społeczności Facebooka i nie chciałby, aby Facebook poprzez tę ofertę uzyskał jego dane i powiązał je z danymi jego konta na Facebooku, musi się wylogować z Facebooka przed wejściem na stronę internetową.
Możliwe jest również zablokowanie wtyczek społecznościowych Facebooka za pomocą rozszerzeń dla przeglądarek internetowych, takich jak na przykład "Facebook Blocker".


8. Oświadczenie Hubspot 

Nasz serwis logowania umożliwia odwiedzającym naszą stronę internetową, uzyskanie więcej informacji o naszej firmie, pobranie treści i danych kontaktowych, jak też udostępnienie dalszych informacji demograficznych. Informacje te są gromadzone na serwerach naszego dostawcy oprogramowania HubSpot. Mogą być one przez nas użyte do kontaktowania się z odwiedzającymi naszej strony internetowej oraz do ustalenia, które usługi naszej firmy są dla nich interesujące. Wszystkie pozyskane przez nas informacje podlegają przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy pozyskane informacje tylko do optymalizacji naszego marketingu.

HubSpot jest firmą tworzącą oprogramowanie z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz z filią w Irlandii.

Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, Telefon: +353 1 5187500. HubSpot podlega TRUSTe ’s Privacy Seal oraz U.S. – EU Safe Harbor Framework oraz U.S. – Swiss Safe Harbor Framework.


9. Polityka prywatności dla kandydatów / współpracowników (m/k)

O ile jest to niezbędne dla przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacyjnego,  Państwa dane będą automatycznie maszynowo zbierane, przetwarzane i  wykorzystywane według wytycznych prawnych, w szczególności Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i RODO. Dla celów przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacji i ewentualnie późniejszego zatrudnienia, Państwa dane będą przekazywane w ramach przepisów prawa stronom trzecim, takim jak zakłady ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe i instytucje finansowe.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do potencjalnych zleceniodawców grupy spółek Tintschl jest konieczne, o ile jest to niezbędne dla pośredniczenia w zatrudnieniu  i/lub udziale w projekcie.  Nie dotyczy to wewnętrznych postepowań rekrutacyjnych w grupie spółek Tintschl ( jak np. Dział Sprzedaży, Zarządzanie, IT, Inżynieria).  

Jeśli są dostępne środki pomocowe dla Państwa do doskonalenia zawodowego ze strony Federalnej Agencji Pracy lub innych instytucji, jesteśmy uprawnieni do przekazania danych osobowych, zawsze mają na względzie, że jest to niezbędne do realizacji celów i/lub wymagane przez prawo.

Przez podanie Państwa adresu e-mailowego lub przesłanie dokumentów, wyrażają Państwo domniemaną zgodę na komunikowanie się z Państwem poprzez ten adres. Zgromadzone dane są usuwane sześć miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Poprzez akceptację naszej polityki prywatności, wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie Państwa danych w naszej puli kandydatów, a te mogą być brane pod uwagę  w przypadku innych wakatów. W tym przypadku Państwa dane są automatycznie usuwane z naszego systemu po 24 miesiącach.

Kandydaci/Współpracownicy wyrażają jednoznacznie zgodę na przechowywanie ich danych osobowych wraz z fotografią kandydata i innymi informacjami w bazie danych i wykorzystania ich do wspomnianych celów. Zgoda obowiązuje również dla automatycznego zbierania i przetwarzania danych.

Oświadczenie to może zostać wycofane poprzez informację przesłaną E-Mailem na: datenschutzbeauftragter@tintschl.de 


10. Podstawy prawne gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych.

W przypadku żądania zgody dla określonych celów przetwarzania, jako podstawa prawna operacji przetwarzania dla naszej grupy spółek obowiązuje Art. 6 Ust. 1 lit. a RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przetwarzanie opiera się na Art. 6 Ust. 1 lit. b RODO. Dzieje się tak na przykład w przypadku przetwarzania danych, które są niezbędne do dostarczania towarów lub oferowania usług. To samo znajduje zastosowanie, gdy przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji lub zawarcia umowy. Odnosi się to do zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza grupa spółek podlega obowiązkom prawnym, które wymagają przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie opiera się na Art. 6 Ust. lit. c RODO; taka sytuacja ma miejsce podczas wykonywania obowiązków podatkowych. W drodze wyjątku ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, czyni koniecznym przetwarzanie danych osobowych, np. gdy gość naszej grupy spółek zostałby ranny i w związku z tym imię i nazwisko, wiek, dane kasy chory lub inne ważne dla życia informacje musiałyby zostać przekazane stronom trzecim jak np. lekarz pogotowia ratunkowego, wtedy jako podstawa prawna obowiązywałby Art. 6 Ust. 1 lit. d RODO. 

Jeśli żadna z powyższych regulacji nie znalazłaby zastosowania, przetwarzanie może opierać się na  podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. f RODO. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli przetwarzanie niezbędne jest do ochrony interesów grupy Tintschl lub strony trzeciej, pod warunkiem że interesy,  podstawowe prawa i wolności podmiotu danych, nie mają charakteru nadrzędnego. Jesteśmy uprawnieni do o operacji przetwarzania na tej podstawie, ponieważ są one wyszczególnione w RODO. Taki prawnie uzasadniony interes może istnieć na przykład w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, na przykład gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora lub działa na jego rzecz (motyw 47 zdanie 2 RODO).

Przekazywanie upoważnionym instytucjom państwowym następuje tylko w ramach ustawowego obowiązku informacyjnego lub, jeśli obowiązek udzielenia informacji wynikałby z orzeczenia sądowego. 

W każdym przypadku Państwa Dane będą usuwane po wykonaniu umowy i po upływie terminów prawa podatkowego i handlowego.


11. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych jest zależny od odpowiednich ustawowych okresów przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeśli nie są  niezbędne do sporządzenia lub zawarcia umowy.


12. Prawa podmiotu danych

a) Prawo do potwierdzenia i prawo dostępu

Jako podmiot danych mają Państwo prawo wymagać od administratora potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

Poza tym mają Państwo prawo jako podmiot danych, do bezpłatnej informacji o Państwa zgromadzonych danych osobowych,  jak też do następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane
 • odbiorca lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorów w krajach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych
 • jeśli to możliwe planowany okres, na jaki będą gromadzone dane osobowe, lub, jeśli to nie jest możliwe, kryteria dla ustalenia tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania przez administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o ich źródle
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z artykułem 22 ust. 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – do stosownych informacji o zastosowanym procesie logicznym, jak też o znaczeniu i przewidywanych skutkach tego rodzaju przetwarzania dla danej osoby

Jako podmiot danych mogą Państwo domagać się informacji, czy dane osobowe są przekazywane krajom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.  W takim przypadku mają Państwo, oprócz tego prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach dotyczących przekazywania danych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do dostępu, proszę zwrócić się w każdej chwili do naszego inspektora danych osobowych lub innego pracownika Tintschl.

b) Prawo do sprostownia danych

Jako podmiot danych mają Państwo prawo  do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z tego prawa, proszę zwrócić się każdorazowo do naszego Inspektora Danych Osobowych  lub innego pracownika grupy Tintschl. 

c) Prawo do usunięcia danych  („Prawo do bycia zapomnianym”)

Jako osoba, której dane dotyczą mają Państwo prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności i jeśli przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Cofneli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Jako osoba, której dane dotyczą, wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2  RODO wobec przetwarzania;
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.

Jeżeli zachodzi jedna z wyżej wymienionych okoliczności i chcą Państwo usunięcia swoich danych osobowych, które są przechowywyane przez Tintschl, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do naszego Inspektora Ochrony Danych lub innego pracownika grupy Tintschl. Państwa żądanie usunięcia danych zostanie bezzwłocznie spełnione. 

Jeśli przekazalibyśmy Państwa dane osobowe i zażądaliby Państwo ich usunięcia, podejmujemy racjonalne działania z uwzględnieniem dostępnych technologii i dostępnych środków, w tym dostępnych środków technicznych, w celu poinformowania administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, o żądaniu usunięcia wszystkich odnośników do  danych osobowych  lub kopii lub replikacji tych danych.

d) prawo do ograniczenia przetwarzania

Jako osoba, której dane dotyczą mają Państwo prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzi jedna z poniższy przesłanek:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przesłanek i Państwo jako osoba, której dane dotyczą, chcą żądać ograniczenia przetwarzania danych, które są przechowywane przez grupę Tintschl, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do naszego Inspektora Danych Osobowych lub innego pracownika grupy Tintschl. Dokonamy ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

e) Prawo do przenoszenia danych

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo otrzymać  swoje dane osobowe, które przekazaliście grupie Tintschl, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo ponad to prawo bez przeszkód ze strony  grupy Tintschl przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Jako osoba, której dane dotyczą mają Państwo przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, również prawo do bezpośredniego przekazania danych od grupy Tintschl do innego administratora, o ile jest to wykonalne technicznie i o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

Jeśli żądają Państwo przeniesienia danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do naszego Inspektora Ochrony Danych lub innego pracownika grupy Tintschl.

f) Prawo do sprzeciwu

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących  danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f). Dotyczy to także profilowania opartego na tych przepisach.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie przetwarzamy już Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli grupa Tintschl przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać jej danych osobowych do takich celów.

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez grupę Tintschl do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu wykonania prawa do sprzeciwu mogą Państwo zwrócić się do naszego Inspektora Danych Osobowych lub innego pracownika. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

g) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Jako osoba, której dane dotyczą mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, chyba, że ta decyzja

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeśli decyzja jest

 • niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą,

grupa Tintschl podejmuje właściwe środki ochrony praw i wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeżeli chcieliby Państwo jako osoba, której dane dotyczą, skorzystać ze swojego prawa związanego ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do naszego inspektora danych osobowych lub innego pracownika grupy Tintschl.

h)   prawo do wycofania zgody 

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli chcieliby Państwo jako osoba, której dane dotyczą, skorzystać ze swojego prawa do wycofania zgody, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do naszego inspektora danych osobowych lub innego pracownika grupy Tintschl.


13. Prawie uzasadnione interesy  podczas przetwarzania realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, nasz prawnie uzasadniony interes leży w realizacji działalności gospodarczej na rzecz dobra naszego personelu oraz naszych wspólników i właścicieli.


14. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Ponieważ samodzielnie podejmujemy decyzje i poczuwamy się w tym względzie do odpowiedzialności, rezygnujemy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

Stan: 15.05.2018